ارتباط

شماره تماس :

09125722074

کاربرد ملاس

مصارف مستقیم:
  • کود
  • سوخت
  • مرکب مشکی
  • برای شکل دادن و خوش طعم و یا رنگ کردن مواد، اغذیه و اجسام