همه پست های e.alinezhad

ملاس

ملاس تولیدی در جهان به بیش از 35میلیون تن و در ایران براساس آمار انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایــران در سال94 به رقم 506،728 تن می رسد با توجه به ترکیبات ملاس ، این ماده به عنوان منبع خوبی از مواد قندی ، مواد ازت دار و ترکیبات معدنی به حساب می آید و امروزه مصارف بسیار متنوعی برای آن وجود دارد.

ملاس در زبان لاتین به معنی عسل است، از زمانی که بشر به زراعت نی شکر دست یافت، پساب قندریزی های خودرا به نام ملاس می شناخت .

انواع ملاس های تولید شده در کارخانجات قند عبارت اند از:

1- ملاس کارخانجات نیشکری که شکرخام تولید می کنند.
2- ملاس کارخانجات چغندر قند.
3- ملاس تصفیه خانه هایی که شکر خام نیشکر را به شکرسفید یا قند تبدیل می کنند .
4- ملاس تصفیه خانه هایی که شکر خام چغندریا شکر سفید چغندر را به قند تبدیل می کنند .
5- ملاس کارخانه هایی که قند گیری از ملاس دارند .

کاربرد های ملاس :

ملاس تولیدی در جهان به بیش از 35میلیون تن و در ایران براساس آمار انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایــران در سال94 به رقم 506،728 تن  می رسد با توجه به ترکیبات ملاس ، این ماده به عنوان منبع خوبی از مواد قندی ، مواد ازت دار و ترکیبات معدنی به حساب می آید و امروزه مصارف بسیار متنوعی برای آن وجود دارد. با توجه به ترکیبات ملاس ، این ماده به عنوان منبع خوبی از مواد قندی ، مواد ازت دار و ترکیبات معدنی به حساب می آید و امروزه مصارف بسیار متنوعی برای آن وجود دارد. این مصارف را در سه بخش می توان مورد بررسی قرار داد :

مصارف مستقیم ملاس :

خوراک دام ، مصرف ملاس به عنوان کود ، به عنوان سوخت ، برای شکل دادن ویا ایجاد رنگ در مواد و خوش طعم کردن غذا ، تولید مرکب مشکی ، مصرف ملاس به عنوان خوراک انسان ، کاربرد ملاس درسیستم های قندگیری از ملاس ، تهیه بتائین

– مصارف ملاس در صنایع تخمیری

  1. تهیه الکل اتیلیک و اسید استیک
  2. تهیه خمیر مایه نانوایی ( Bakers Yest)
  3.  تهیه اسید گلوتامیک
  4.  تولید اسید سیتر
  5. تولید پروتئین تک یاخته (single cell protein )
  6. تولید لایزین از ملاس
  7.  تهیه دکستران
  8. تولید چربی از ملاس
  9. تولید اسید لاکتیک
  10. تولید استن و بوتانول.