انواع ملاس های تولید شده در کارخانجات قند عبارت اند از:

1- ملاس کارخانجات نیشکری که شکرخام تولید می کنند.2- ملاس کارخانجات چغندر قند.3- ملاس تصفیه خانه هایی که شکر خام نیشکر را به شکرسفید یا قند تبدیل می کنند .4- ملاس تصفیه خانه هایی که شکر خام چغندریا شکر سفید چغندر را به قند تبدیل می کنند .5- ملاس کارخانه هایی که قند گیری از ملاس دارند .

کاربرد های ملاس :

ملاس تولیدی در جهان به بیش از 35میلیون تن و در ایران براساس آمار انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایــران در سال94 به رقم 506،728 تن  می رسد با توجه به ترکیبات ملاس ، این ماده به عنوان منبع خوبی از مواد قندی ، مواد ازت دار و ترکیبات معدنی به حساب می آید و امروزه مصارف بسیار متنوعی برای آن وجود دارد. با توجه به ترکیبات ملاس ، این ماده به عنوان منبع خوبی از مواد قندی ، مواد ازت دار و ترکیبات معدنی به حساب می آید و امروزه مصارف بسیار متنوعی برای آن وجود دارد.  

new


محصولات پرشین ملاس

ملاس چغندر و نیشکر

ملاس نیشکر ماده ای بسیار ارزشمند است . بیشترین خواص ملاس نیشکر در مواد معدنی غنی آن است. بسیاری از شیرین کننده ها به رنگ سفید هستندبه دلیل اینکه تمام خواص آنها از آنها گرفته شده است. ملاس نیشکر طبیعی و ارگانیک تیره رنگ می باشد به دلیل اینکه دارای خواص نیشکر می باشد.


اتانول و متانول  

با نام علمی اتانول از ماده اولیه ملاس تولید می شود. به این صورت که ملاس پس از ورود به کارخانجات الکل توسط مخمر، تخمیر شده و 80% به اتانول 96% یا الکل طبی،  20% آن اتانول 90 % یا الکل صنعتی تبدیل می شود.

ویانس

بعد از اینکه کلاس وارد خط تولید کارخانجات الکل و خمیرمایه شد و قند آن تبدیل به محصول گردید، پسماند ملاس که درصد ماده خشک حدود 7% دارد تغلیظ شده و بریکس آن به 60% می رسد. این ماده فاقد قند ی باشد و حدود 25% حاوی مواد پروتیئنی است.

خوراک دام 

از ملاس بصورت های مختلف می‌توان در تغذیه دام و طیور استفاده كرد که پاشیدن ملاس رقیق شده با آب بر روی علوفه خشبی و بد خوراک متداول ترین روش استفاده از آن است.در فرآیند تولید قند و شکر از  بخشی از قندهای غیرقابل تبلور به صورت مایعی تیره رنگ به نام ملاس جدا می گردد.

۷b6566bd-145f-4dad-bc8f-31c7e6180171 (1)

مصارف ملاس در صنایع تخمیری

1.تهیه الکل اتیلیک و اسید استیک2.تهیه خمیر مایه نانوایی 3. تهیه اسید گلوتامیک4. تولید اسید سیتریک5.تولید پروتئین تک یاخته 6.تولید لایزین از ملاس7. تهیه دکستران8.تولید چربی از ملاس9.تولید اسید لاکتیک10.تولید استن و بوتانول.

کاربرد های ملاس

ملاس تولیدی در جهان به بیش از 35میلیون تن و در ایران براساس آمار انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایــران در سال94 به رقم 506،728 تن  می رسد با توجه به ترکیبات ملاس ، این ماده به عنوان منبع خوبی از مواد قندی ، مواد ازت دار و ترکیبات معدنی به حساب می آید و امروزه مصارف بسیار متنوعی برای آن وجود دارد.


مصارف مستقیم ملاس

خوراک دام ، مصرف ملاس به عنوان کود ، به عنوان سوخت ، برای شکل دادن ویا ایجاد رنگ در مواد و خوش طعم کردن غذا ، تولید مرکب مشکی ، مصرف ملاس به عنوان خوراک انسان ، کاربرد ملاس درسیستم های قندگیری از ملاس ، تهیه بتائین  

انواع ملاس های تولید شده در کارخانجات قند

1- ملاس کارخانجات نیشکری که شکرخام تولید می کنند.2- ملاس کارخانجات چغندر قند.3- ملاس تصفیه خانه هایی که شکر خام نیشکر را به شکرسفید یا قند تبدیل می کنند .4- ملاس تصفیه خانه هایی که شکر خام چغندریا شکر سفید چغندر را به قند تبدیل می کنند .5- ملاس کارخانه هایی که قند گیری از ملاس دارند .

برخی از موارد کاربرد ملاس1مصارف مستقیم (کلی)
کود سوخت مرکب مشکی برای شکل دادن و خوش طعم و یا رنگ کردن مواد، اغذیه و اجسام
2مصارف مستقیم (جزئی)
1.برای بریکت سازی یا خاک ذغال سنگ یا خاکه اره برای سوخت 2.برای قالب گیری در ریخته گیری 3.اختلاط با بتون تا بتون دیرتر بگیرد 4.در کارخانجات دخانیات برای بهبود کیفیت توتون و تنباکو 5.برای گرانوله کردن کودهای شیمیایی 6.برای بهبود کیفیت و طعم در نانوایی و شیرینی پزی و آب نبات سازی 7.برای رنگین کردن اغذیه و مشروبات یا رنگ کردن کارامل 8.برای چسباندن ماکادوم در جاده سازی و پاشیدن بر روی جاده خاکی جهت جلوگیری گرد و خاک 9.برای تهیه محلولها و یا طعمه های مسموم دفع آفات نباتی 10.مصرف مستقیم برای تکمیل جیره روزانه حیوانات و طیور 11.نظر به اینکه ملاس جاذب الرطوبه است مصرف مقادیر جزیی ملاس در شیرینی پزی و تافی سازی که پیوسته شیرینی ها را تازه و مرطوب نگه می دارد.
3مصارف غیر مستقیم
1.اسید سیتریک 2.مایه خمیر 3.اتانول 4.اسید گلوتامیک 5.لایزین 6.اسید ایکاتونیک 7.تولید استن بوتانول
4مصارف دیگر
تولید ذغال فعال و کاربن اکتیو برای مصرف در تصفیه خانه های قند تولید جوهر آکونیت (در لوزیانا) تولید سولفات آلومینیوم تولید بتائین هیدروکلرات اصلاح خاک زراعتی ماده چسب و ایزولاسیون تولید اسید بوتیریک استفاده به جای نمک در دامداری رنگ سازی چسب کف اتاق با چوب یا مکالیوم یا پارکت اسید فوماریک 1.اجر نسوز سازی 2.اسید ایپاکونیک 3.بتانه 4.پاک کردن رسوبات در دیگ بخار و لوله های شربت و مواد شیمیایی 5.استخراج رسوب از فلزات 6.اسید اگزالیک 7.اسید پدوپیونیک 8.مرگ موش 9.صابون سازی برای تهیه صابون های شفاف 10.مصرف ملاس بعنوان غذای دام